News

การขาดแคลนแรงงานดันยอดหุ่นยนต์ขนส่งเคลื่อนที่กลางแจ้งพุ่งสูงกว่า 350,000 ตัวในปี 2573
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยีพื้นฐานอย่าง การนำทาง การจัดการ และความปลอดภัยในการทำงานเป็นเหตุให้เกิดการผลักดันหุ่นยนต์ให้มีความเฉลียวฉลาด คล่องตัวและมีความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อนในอุดมคติสำหรับมนุษย์อย่างหุ่นยนต์เคลื่อนที่นั้น …
Read More
8 เทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนสู่อนาคต “ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ”
ปัจจัยต่างๆ เช่นค่านิยมของแนวคิดบริโภคนิยมและอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้ตลาดคลังสินค้าทั่วโลกเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และในขณะเดียวกันรูปแบบคลังสินค้าก็ถูกพัฒนาให้เป็นแบบอัตโนมัติมากขึ้นโดยมีจุดมุ่งหวังเพื่อประสิทธิภาพและผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น คู่มือระบบคลังสินค้านี้จะพาไปเรียนรู้กับเทคโนโลยีบางอย่างที่มาเพื่อเปลี่ยนอนาคตของระบบอัตโนมัติสำหรับคลังสินค้า 1.) ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักร ปัญญาประดิษฐ์(Artificial …
Read More
1 2 3 4 5 6