บริษัท ต.ธีรกิจ ออโตเมชั่น จำกัด

เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหรรมภายใต้เครื่องหมาย OMRON พร้อมไปด้วยทีมวิศวกรที่มีความชำนาญงาน, ห้องทดลองงาน, และศูนย์ฝึกอบรมด้านวิศวกรรม

บริษัท ไฟฟ้า ต.ธีรกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ E-TEN แต่เพียงผู้เดียว ในประเทศไทย E-TENเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศไต้หวัน ประเภท สวิตซ์บอร์ดและไพลอตแลมป์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในแถบประเทศเอเชียแปซิฟิก

บริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัด

ผู้ผลิตตู้พาเนลบอร์ด ตู้สวิตช์บอร์ด ผู้ MDB และราง wire way รวมถึงการ wiring ภายใต้ brand W.C.K

Shopping Online

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหรรม