หลักสูตรอบรม การใช้งานหน้าจอระบบสัมผัส Touch Screen (HMI)

ทำความรู้จักคุณสมบัติและประโยชน์ของ Touch Screen NS Series สามารถสร้างหน้าจอระบบสัมผัส Touch Screen ด้วยซอฟต์แวร์ CX-Designer และรู้จักวิธีการใช้งานหน้าจอระบบสัมผัสกับ PLC

 • วัตถุประสงค์การอบรม
  • ทําความรู้จักคุณสมบัติและประโยชน์ของ Touch Screen NS Series
  • สามารถสร้างหน้าจอระบบสัมผัส Touch Screen ด้วยซอฟต์แวร์ CX-Designer
  • เข้าใจวิธีการเชื่อมต่อ HMI กับ PLC
 • หลักสูตรเบื้องต้น
  • แนะนําโครงสร้างทาง Hardware และความสามารถพิเศษของ Touch Screen NS Series
  • วิธีตั้งค่าเพื่อนํา NS Series ไปใช้กับ PLC Mitsubishi, Siemens
  • การเขียนโปรแกรมสร้างหน้าจอ (Screen Data) ด้วย CX-Designer
  • การใช้งาน Function Object เช่น Alarm, Numerical, Graph, Multi Switch ฯ
  • การสร้างเมนูภาษาไทย และ Popup Menu
  • การใช้ซอฟท์แวร์ CX-Designer จําลองการทํางานของ HMI
  • วิธีทํา Animation แสดงบน HMI ระดับเบื้องต้น
  • การเชื่อมต่อกับ PLC เพื่อแสดงผลและการสั ่งงาน
 • ระยะเวลาการอบรม
  • ระยะเวลา 2 วัน เริ่มเวลา 09.00 น. – 16.00 น.
 • จำนวนผู้เข้าอบรม
  • รับผู้เข้าอบรมได้หลักสูตรละ 6 ท่าน
 • ค่าลงทะเบียน
  • ท่านละ 3,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
 • หมายเหตุ
  • ผู้ที่จะเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ต้องมีพื้นฐานหลักสูตร Basic PLC LV1 มาก่อน ถึงจะเข้ารับการฝึกอบรมได้

ดาวน์โหลดใบสมัครอบรม(PDF)

ดาวน์โหลดใบสมัครอบรม(Doc)

ดาวน์โหลดระเบียบการและข้อมูลในการอบรม

ดาวน์โหลดแผนที่และการเดินทาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งปัญหา หรือขอเอกสารลงทะเบียนได้ที่ คุณ พนิดา, คุณ สมบัติ

โทร. 0-2491-2222 ต่อ 521 แฟกซ์. 0-2673-2278

(Visited 1,784 times, 1 visits today)
หลักสูตรอบรม การใช้งานหน้าจอระบบสัมผัส Touch Screen (HMI)