• Flying Trigger Technology : เทคโนโลยีตรวจสอบด้วยความเร็วสูงที่มาพร้อมความแม่นยำ

  การรักษาความแม่นยําในการตรวจสอบ

  การตรวจสอบด้วยความแม่นยำสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราได้ อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงการผลิตด้วยความเร็วสูงมากกว่า 1,000ppm การจับภาพให้แม่นยำนั้นก็ยังคงเป็นเรื่องยากเมื่อผลิตด้วยความเร็วสูงเช่นนี้ จึงนับเป็นเรื่องที่ท้าทายและมีสำคัญมากในการประสานงานและควบคุมระบบเพื่อการตรวจสอบภาพที่ถูกต้อง

  การควบคุมการถ่ายภาพที่มีความแม่นยำสูง

  Flying Trigger เป็นการบูรณาการทางเทคโนโลยีของเซอร์โวมอเตอร์และกล้องอุตสาหกรรม เพื่อลดเวลาในการตรวจสอบชิ้นงานมากถึง 10 เท่า แต่ยังคงให้ความแม่นยำสูง และสามารถปรับเปลี่ยนความเร็วของเครื่องจักรโดยที่ไม่ส่งผลต่อตำแหน่งของการตรวจจับภาพ

  เทคโนโลยี Flying Trigger ใช้หลักการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์ที่ทำหน้าที่ 2 อย่างคือ ขับเคลื่อนกล้องและเลนส์ไปยังตำแหน่งของสินค้าที่ต้องการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม ในขณะเดียวกันใช้ตำแหน่งของเซอร์โวมอเตอร์ที่คำนวณล่วงหน้าด้วยระบบ AI เป็นตัวกระตุ้นการถ่ายภาพ (Trigger) แทนที่ Trigger เซนเซอร์แบบเดิมๆ

  ระบบ AI ดังกล่าวจะปรับเปลี่ยนการคาดการณ์ล่วงหน้าอย่างอัตโนมัติเมื่อความเร็วเครื่องจักรเปลี่ยนไป (Adaptive Shutter Control) คงความแม่นยำในจังหวะการทำงานของกล้อง ไม่ว่าความเร็วของเครื่องจักรไม่คงที่

  ผลคือเซอร์โวมอเตอร์สามารถรองรับหน้าที่นี้ได้เป็นอย่างดีไม่มีการหยุดรอสัญญาณที่มาจากเซนเซอร์ ทุกอุปกรณ์ทำงานประสานกัน ทำให้การตรวจสอบคุณภาพลดเวลาลงถึงกว่า 10 เท่าจริง

  ระบบนี้ต้องใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยของออมรอน ไม่ว่าจะเป็นกล้องอุตสาหกรรมความเร็วสูง ระบบเซอร์โวที่มีความแม่นยำและรวดเร็ว ทั้งการเคลื่อนที่และข้อมูลตำแหน่งผนวกกับฟังก์ชัน AI ที่พัฒนาโดยเฉพาะ เพื่อการกำหนดจำนวนการทำงานที่สอดคล้องกับความเร็วของเครื่องจักร ตามคลิปตัวอย่างการทำงานด้านล่าง

  การตรวจสอบชิ้นงานที่มีความยาวและมีขนาดใหญ่

  สามารถจับภาพได้โดยไม่มีการหยุด แม้ในระหว่างการเคลื่อนไหวความเร็วสูงทำให้สามารถประมวลผลภาพความเร็วสูงได้

  การซิงโครไนซ์ควบคุมการเคลื่อนไหว

  ในระหว่างการดูดชิ้นงานจะไม่สามารถดูดชิ้นงานตรงกลางได้เสมอไป

  ความแม่นยำสูงโดยการควบคุมตำแหน่งของหัวฉีด ซึ่งเป็นข้อมูลซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ในกล้อง

  การตรวจสอบชิ้นส่วนในถาด

  การถ่ายภาพในระหว่างการเร่งความเร็ว (Acceleration) และการลดความเร็ว (Deceleration) ตำแหน่งการถ่ายภาพจะเป็นสัดส่วนกับความเร็วเป้าหมายที่ได้ ซึ่งจะไม่อยู่ในมุมมอง

  อุปกรณ์จะตรวจสอบชิ้นส่วนที่อยู่ในถาดโดยการถ่ายภาพด้วยกล้องที่มี Flying Trigger-Controlled

  ประโยชน์ที่จะได้หลังจากใช้งาน OMRON – Flying Trigger Solution

  เดิมเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนขึ้น เครื่องจะหยุดการตรวจสอบทันทีและจะกลับมาดำเนินการได้หลังจากการสั่นสะเทือนหยุดลงแล้วเท่านั้น

  แต่สำหรับโซลูชั่น “Flying Trigger” จะสามารถตรวจสอบได้แม้ในขณะเคลื่อนที่ การหยุดทำงานจะถูกตัดออกและลดเวลาในการทำงานลงอย่างมาก

Comments are closed.