• ปัญหายอดฮิตกับ PLC !!!

  อุปกรณ์PLC จะสามารถใช้งานได้เป็นปกติ จะต้องประกอบด้วย 3 หน่วยหลักๆ ได้แก่.. แหล่งพลังงาน (Power Supply), แหล่งประมวลผล (CPU) และ แหล่งแสดงผล (Input/Output)

  .


  .

  Q&A : ทำไมไฟ “Power” ติดแต่ไฟ “Run” ไม่ติดกันหว่า??

  A : หากว่าเกิดความผิดปกติขึ้นกับอุปกรณ์ PLC ของเรา ซึ่งก็มีไฟเข้าปกติแต่ก็ไม่เห็นจะมีวีแววว่าจะทำงานแต่อย่างใด เบื้องต้นให้ลองสำรวจดูก่อนว่ามีสาเหตุมาจากอาการเหล่านี้หรือไม่ เริ่มจาก...
  หากว่าเกิดความผิดปกติขึ้นกับอุปกรณ์ PLC ของเรา ซึ่งก็มีไฟเข้าปกติแต่ก็ไม่เห็นจะมีวีแววว่าจะทำงานแต่อย่างใด เบื้องต้นให้ลองสำรวจดูก่อนว่ามีสาเหตุมาจากอาการเหล่านี้หรือไม่ เริ่มจาก…
  สาเหตุวิธีการแก้ไข
  1. Power supply consumption ไม่เพียงพอหรือเสียลองเพิ่มขนาด power supply หรือ ลดจำนวนอินพุท เอาท์พุทดูก่อน
  2. CPU เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานทำอะไรไม่ได้ต้องเปลี่ยน CPU อย่างเดียวเลยจ้า
  3. มีสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า(Noise) เช่น การติดตั้งใกล้เครื่องเชื่อมหรือหม้อแปลง ทำให้การทำงานของ PLC อาจเกิดการผิดพลาดหาแหล่งที่มาของสัญญาณรบกวนนั้น แล้วกำจัดซะ
  4. มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Programming อยู่ที่พอร์ทสื่อสารของ CPU เช่น อุปกรณ์ Device Netปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นออกเสียก่อนแล้วทำการรีเซ็ตอีกครั้ง
  5. ไม่ได้ Setting startup mode ไว้ที่ Runปรับตั้งค่า startup modeไว้ที่ Run
  6. I/O Rack เสีย ลักษณะเช่นไม่มีไฟเข้าแต่อย่างใด หลังจากตรวจสอบจุดอื่นๆเรียบร้อยหมดแล้วเปลี่ยน I/O Rack


  .

  Q&A : เอ้า..แล้วทำไม Input PLC ถึงไม่ทำงานล่ะเนี่ย??

  ส่วนต่อมา หลายๆท่านมันจะพบปัญหาค่อนข้างบ่อยครั้งก็คือ ส่วนของการแสดงผลหรือส่วน Input และ Output ซึ่งสาเหตุของการไม่ทำงานนี้จะคล้ายๆกัน ท่านจึงสามารถทำการตรวจเช็คเบื้องต้นได้ก่อน ว่ามีความผิดพลาดที่จุดใดจุดหนึ่งดังต่อไปนี้หรือไม่

  สาเหตุวิธีการแก้ไข
  1. ปัญหาจากการเดินสายตรวจสอบสภาพของสายไฟและลักษณะการเดินสายเชื่อมต่อ ว่าอยู่ในสภาพดี ไม่ขาดชำรุด หรือต่อเข้ากับอุปกรณ์อย่างถูกต้องสมบูรณ์ดีหรือไม่
  2. ปัญหาจากการเชื่อมต่อคอมมอล(Common) ผิดตรวจสอบการเชื่อมต่อคอมมอล(Common) ทั้งที่ต่อกับ PLC และอุปกรณ์อื่นๆว่าต่อไฟถูกต้องหรือไม่
  3. Input เสียตรวจสอบทางเทอมินอล(Terminal) ว่าไม่มีกระแสไฟเข้า แม้ว่าจะเชื่อมต่อถูกต้องแล้วก็ตาม
  4. ยังไม่ได้ทำการ Create I/Oตรวจสอบให้ถี่ถ้วนว่าได้ทำการสร้างI/Oแล้วหรือยังโดยดูได้จากการอัพโหลดดึงข้อมูลออกมา
  5. Setting I/O card ไม่ถูกต้องตรวจสอบการเขียนโปรแกรมอีกครั้ง ว่าได้ตั้งค่าI/Oตรงกันหรือไม่
  6. PLC Error*สังเกตได้จากจะมีไฟแสดงขึ้นที่ตัวอุปกรณ์ และโค้ดแจ้งเตือนความผิดปกติที่โปรแกรม
  7. PLC ไม่อยู่ในโหมด Runย้อนกลับไปตรวจสอบสภาพสาเหตุจากข้อด้านบนอีกครั้ง
  *ตัวอย่างการแจ้งเตือน ” PLC Error ” ที่แสดงขึ้นผ่านโปรแกรม เพื่อให้เราตรวจหาจุดที่มีความผิดปกติ

  .

  Q&A : ยังไม่จบ Input ทำงานแล้ว แต่ทำไม Output PLC ดันไม่ออก??

  .

  สาเหตุวิธีการแก้ไข
  1. ปัญหาจากการเดินสายตรวจเช็คการเชื่อมต่อและสภาพสายว่ามีพบการผิดปกติหรือไม่
  2. ปัญหาจากการไม่มีการแสดงผลใดๆขึ้นที่ส่วน Outputเช็คไฟเลี้ยงที่เข้าคอมมอล หรือไฟเลี้ยง Card output ว่าไฟเข้าปกติดีหรือไม่
  3. Output PLC เสียหายอาจไม่พบการแสดงผลใดๆจากทางอุปกรณ์ เช่น ไฟแสดงการทำงานที่เทอมินอล
  4. ยังไม่ได้ทำการ Create I/Oตรวจสอบได้จากการอัพโหลดดึงข้อมูลออกมา หากยังไม่ได้ทำการ Create I/O อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อOutputก็จะไม่แสดงผลตามที่ได้สั่งการไว้
  5. Setting I/O card ไม่ถูกต้องตรวจสอบให้ถี่ถ้วนอีกครั้ง
  6. เขียนโปรแกรมไม่ถูกต้อง หรือ ใช้ output ซ้ำ!!แก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องและแน่ใจว่าไม่ได้เขียนสั่งการอุปกรณ์ Output ซ้ำกัน
  7. PLC Errorสังเกตได้จากจะมีไฟแสดงขึ้นที่ตัวอุปกรณ์ หรือตรวจสอบโค้ดแจ้งเตือนความผิดปกติจากโปรแกรม
  8. PLC ไม่อยู่ในโหมด Runย้อนกลับไปตรวจสอบสภาพสาเหตุจากข้อด้านบนอีกครั้ง
Comments are closed.