• ต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ ถ้าเข้าใจก็ง่ายนิดเดียว

  1.) ลักษณะการต่อเซ็นเซอร์ แบบ 2 สาย

  << Proximity ที่ต่อแบบ 2 สาย เช่น Omron จะมีสายสีน้ำเงิน = 0V และ สายสีน้ำตาล = 24Vdc >>

  กรณีต่อกับ Relay -[DC]-

  โดยปกติ Proximity 2 สาย จะกำหนดให้สีน้ำเงิน = 0V และ สีน้ำตาล = 24Vdc

  –> สายสีน้ำเงิน เริ่มต่อจากเซ็นเซอร์เข้ากับไฟ (–) ของแหล่งจ่ายไฟDC

  –> สายสีน้ำตาล เริ่มต่อจากเซ็นเซอร์เข้ากับ Coil DC (–) ของ Relay แล้วต่อไฟ (+) จากแหล่งจ่าย เข้าRelayขั้ว (+)

  กรณีต่อกับ Relay [AC]-

  และ Proximity 2 สาย ที่ต่อแบบ AC จะกำหนดให้ สายสีน้ำเงินคือ N* และ สายสีน้ำตาลคือ L*

  –> สายสีน้ำเงิน เริ่มต่อจากเซ็นเซอร์ เข้ากับไฟสาย N ของแหล่งจ่ายไฟ AC

  –> สายสีน้ำตาล เริ่มต่อจากเซ็นเซอร์ เข้า กับ Coil AC ของ Relay แล้วจึงต่อสาย L จากแหล่งจ่าย เข้าอีกขั้วหนึ่งของ Relay

  N* = Neutral (นิวตรอน) , L* = Line (ไลน์)

  กรณีต่อกับ PLC [Sink Type]-

  –> สายสีน้ำเงิน เริ่มต่อจากเซ็นเซอร์ เข้า กับไฟ (–) ของแหล่งจ่าย แล้วต่อไฟDC (+) จากแหล่งจ่ายเข้าคอมมอล PLC

  –> สายสีน้ำตาล ต่อจากเซ็นเซอร์เข้ากับ Input ของ PLC

  กรณีต่อกับ PLC [Source Type]-

  –> สายสีน้ำเงิน ต่อจากเซ็นเซอร์เข้ากับ Input ของ PLC แล้วต่อไฟDC (–) จากแหล่งจ่ายเข้าคอมมอล PLC 

  –> สายสีน้ำตาล เริ่มต่อจากเซ็นเซอร์ เข้า กับไฟ (+) ของแหล่งจ่าย DC           


   

  2.) ลักษณะการต่อเซ็นเซอร์ แบบ 3 สาย

  << และเช่นเดียวกัน การต่ออุปกรณ์ Proximity Sensor แบบ 3 สาย เราจะกำหนดสายเหมือนกับการต่อแบบ 2 สาย คือให้สาย สีน้ำเงิน = 0V, สีน้ำตาล = 24Vdc แตกต่างที่มีการต่อสาย Signal เพิ่มอีกหนึ่งสาย โดยสายนี้จะเป็นไฟ[+] หรือ [-] จะขึ้นอยู่กับวิธีการต่อ ดังต่อไปนี้ >>

  กรณีต่อกับ Relay -[PNP]

  –> สายสีน้ำเงิน เริ่มต่อสายจากเซ็นเซอร์ เข้ากับไฟ (–) ของแหล่งจ่ายไฟ และ Coil DC (–) ของ Relay 

  –> สายสีน้ำตาล ต่อจากเซ็นเซอร์เข้ากับไฟ (+) ของแหล่งจ่าย DC

  –> สายสีดำ ต่อจากเซ็นเซอร์ เข้ากับCoil DC (+) ของ Relay

  กรณีต่อกับ Relay -[NPN]

  –> สายสีน้ำเงิน เริ่มต่อสายจากเซ็นเซอร์ เข้ากับไฟ (–) ของแหล่งจ่ายDC

  –> สายสีน้ำตาล ต่อจากเซ็นเซอร์เข้ากับไฟ (+) ของแหล่งจ่ายและCoil DC (+) ของ Relay 

  –> สายสีดำ ต่อจากเซ็นเซอร์ เข้ากับCoil DC (–) ของ Relay

  กรณีต่อกับ PLC [Sink Type]-

  –> สายสีน้ำเงิน เริ่มต่อสายจากเซ็นเซอร์ เข้ากับไฟ (–) ของแหล่งจ่ายDC

  –> สายสีน้ำตาล ต่อจากเซ็นเซอร์เข้ากับไฟ (+) ของแหล่งจ่ายDC และ คอมมอล PLC

  –> สายสีดำ ต่อจากเซ็นเซอร์เข้ากับ Input ของ PLC

  กรณีต่อกับ PLC [Source Type]-

  –> สายสีน้ำเงิน เริ่มต่อสายจากเซ็นเซอร์ เข้ากับไฟ (–) ของแหล่งจ่ายDC และ คอมมอล PLC

  –> สายสีน้ำตาล ต่อจากเซ็นเซอร์เข้ากับไฟ (+) ของแหล่งจ่ายDC

  –> สายสีดำ ต่อจากเซ็นเซอร์เข้ากับ Input ของ PLC

Comments are closed.