• Denso เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ เชื่อมต่อ 130 โรงงาน

  หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบยานยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลกอย่างบริษัทเด็นโซ่ ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มFactory-IoTที่เชื่อมโรงงานผลิต 130 แห่งทั่วโลกผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี internet of things ภายใต้กรอบความคิด “เหมือนอยู่ใต้หลังคาเดียวกัน”

  โครงการนี้เป็นการพัฒนา “แพลตฟอร์มคลาวน์เนทีฟ” ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ* ครั้งแรกที่ถูกนำมาใช้ภายในองค์กรและในวงการอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ “คลาวน์เนทีฟ” นี้หมายถึงกระบวนการพัฒนาระบบที่ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซเพื่อควบคุมการทำงานหลายอย่างไปด้วยกันในฐานการทำงานของคลาวน์

  * ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ (Open-source-software) : ซอร์ฟต์แวร์เสรีเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์และจากหลากหลายสถานที่ผลิตเข้าไว้ในคลาวน์เดียว จึงสามารถดึงไปใช้ทั่วทั้งองค์กรเด็นโซ่ได้อย่างอิสระ

  การเชื่อมต่อโรงงานทั่วโลกด้วยคลาวน์(Cloud) ทำให้การเปลี่ยนแปลงการผลิตสามารถทำได้ทันทีตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ จากการวิเคราะห์การผลิตและสถานะการทำงานของเครื่องจักรแบบเรียลไทม์

  นอกจากนี้วิศวกรฝ่ายเทคนิคยังสามารถใช้ดิจิทัลพาวเวอร์จากซอฟต์แวร์เดิมของตนเองในการพัฒนาปรับปรุงการผลิตที่รวบรวมมาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งจะยิ่งเป็นการเร่งให้เกิดผลในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพและการประหยัดค่าใช้จ่าย ยกตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องมือที่หลากหลาย ทำให้ผู้ควบคุมอุปกรณ์ได้รับการแจ้งเตือนถึงความผิดปกติและการเตือนอื่นๆ ได้

  หลังจากใช้เวลาพัฒนาอยู่ถึง 2 ปี บริษัทเด็นโซ่ก็ได้เริ่มใช้งานแพลตฟอร์ม Factory-IoT ในเดือนตุลาคม 2562 โดยมุ่งเน้นถึงความสำคัญ 3 ข้อ ดังนี้

  1. ให้วิศวกรด้านซอฟต์แวร์ภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์มตลอดจนการนำไปใช้จริง
  2. เพิ่มขีดความสามารถของบริษัทในการใช้ประโยชน์จากเทคนิคการพัฒนาที่คล่องตัว
  3. แบ่งปันข้อมูลกับพาร์ทเนอร์ทั้งภายในและภายนอกในฐานะ open platform เพื่อการร่วมมือกันในการพัฒนาการใช้งาน

  ด้วยเหตุนี้ บริษัทเด็นโซ่จึงเป็นเจ้าแรกในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่พัฒนาแพลตฟอร์มคลาวน์เนทีฟ Factory-IoT ของตนเอง แทนการใช้บริการอื่นๆ

  ด้วยแพลตฟอร์มใหม่นี้เอง บริษัทเด็นโซ่จะสามารถเชื่อมกับโรงงาน 130 แห่งทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้นทางบริษัทได้สนับสนุนการศึกษาเพื่อก่อให้เกิดการใช้แพลตฟอร์มอย่างเต็มประสิทธิภาพและพัฒนานักพัฒนาแอพปพลิเคชั่นอีกด้วย

  บริษัทได้วางเป้าหมายการเป็นผู้ผลิตที่พนักงานสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและร่วมมือกันดีด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ IoT ขณะเดียวกัน บริษัทเด็นโซ่กำลังสร้างความตระหนักรู้เรื่องสังคมยานยนต์ปลอดภัยไร้กังวลไปทั่วโลก ผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงแก่ผู้คนให้ได้มากที่สุด

Comments are closed.