• เอ๊ะ!! จริงหรือปลอม? ปลอมหรือจริง?

  ” เนื่องด้วยบริษัทฯได้รับร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าจำนวนมาก จากการตรวจสอบพบว่าเป็นสินค้าละเมิดสิทธิ์ (ปลอม) ปัจจุบันอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติเป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่งที่มีการจำหน่ายสินค้าปลอมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะแบรนด์ที่ได้รับความนิยม สินค้าปลอมที่พบในตลาดมีทั้งรีเลย์ โฟโต้อีเลคทริคเซนเซอร์ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ เอ็นโค้ดเดอร์ ลิมิตสวิทช์ และ สินค้าอื่นๆอีกหลายประเภท “

  ผลกระทบจากการใช้งานสินค้าปลอม

  • อายุการใช้งานสั้นกว่ามาตรฐาน
  • ทำงานไม่เสถียร ส่งผลต่อการผลิตและการซ่อมบำรุง
  • อาจมีสารประกอบที่เป็นอันตราย หรือไม่ได้มาตรฐาน เช่น สารตะกั่ว
  • อาจเป็นเหตุให้เกิดอัคคีภัย จากไฟฟ้าลัดวงจรหรือการใช้งานเกิดค่าพิกัดที่กำหนด
  • ส่งผลต่อการเก็บภาษีของภาครัฐ จากการนำเข้าสินค้าที่ไม่ถูกต้องและจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดมาก
  • ส่งผลต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงทางธุรกิจ

  นโยบายการรับประกันสินค้าของ OMRON

  สินค้าปลอมที่พบในตลาดมีทั้งรีเลย์ โฟโต้อีเล็คทริคเซนเซอร์ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ เอ็นโค้ดเดอร์และสินค้าอื่นๆ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของท่าน อันเนื่องมาจากการใช้สินค้าปลอม

  ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่าง “รีเลย์ปลอม” และ “แท้”

  *สำหรับการใช้งาน..ต้องซื้อ รีเลย์ปลอมอย่างน้อย 12 ตัว จึงจะเทียบเท่ากับรีเลย์แท้ 1 ตัว*