• เคยสงสัยไหม… เราจะได้อะไรจากการใช้งาน Universal Collaborative robot

  ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตส่วนมากได้เผชิญกับปัญหาใหญ่มากมายที่ซึ่งสามารถแก้ได้ด้วยหุ่นยนต์ แต่ปัญหาใหญ่สุดที่ทุกบริษัทต่างต้องให้ความใส่ใจนั้นก็คือเรื่อง “ความปลอดภัยในที่ทำงาน” ในแต่ละปี บริษัทต่าง ๆ จำเป็นต้องจ่ายเงินจำนวนมหาศาลไปกับการรักษาพยาบาลของพนักงาน

  นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลแล้ว พนักงานส่วนใหญ่ก็ยังลาหยุดในวันทำงานอยู่บ้างอันเนื่องมาจากอาการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ การขาดแรงงานในโรงงานสามารถส่งผลต่อค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม และท้ายที่สุดอาจกระทบต่อสถานะการเงินของธุรกิจ

  ด้วยเหตุนี้ แขนกลหุ่นยนต์ (universal collaborative arms) ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในที่ทำงานและลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา หุ่นยนต์เป็นสิ่งทดแทนมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด อีกทั้งยังไม่ต้องมีสวัสดิการรักษาพยาบาลและวันลาป่วยอีกด้วย

  ประโยชน์ของการใช้หุ่นยนต์

  การมีหุ่นยนต์ไว้ใช้งานในองค์กรสามารถสร้างประโยชน์ได้มากกว่าที่คุณคิด แม้ว่าค่าใช้จ่ายเริ่มต้นในการติดตั้งหุ่นยนต์จะค่อนข้างสูง แต่ประโยชน์ที่ได้รับนั้นกลับมีค่ามหาศาล ประโยชน์ของการใช้งานหุ่นยนต์ของ Universal robot มีดังนี้

  หลาย ๆ ขั้นตอนในอุตสาหกรรมการผลิตอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอันตรายต่อแรงงานมนุษย์ ตัวอย่างเช่น การยกของขนาดใหญ่ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อร่างกายพนักงานทั้งยังเสี่ยงต่อการตกจากที่สูงอีกด้วย หรือในขั้นตอนอื่น ๆ เช่น การเชื่อมโลหะในอุณหภูมิสูงที่แรงงานมนุษย์ไม่สามารถทำได้ อีกทั้งขั้นตอนการพ่นสีที่อาจเป็นอันตรายและส่งผลต่อร้ายสุขภาพของพนักงาน ดังนั้นเพื่อเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพเหล่านี้ทางบริษัทควรใช้ Universal collaborative arm ที่สามารถทำขั้นตอนดังกล่าวนี้ได้โดยปราศจากปัญหาสุขภาพ

  แขนหุ่นยนต์เดี่ยว (single-arm) จะได้รับการตั้งโปรแกรมให้จัดการกับขั้นตอนการผลิตทั้งหมดด้วยความแม่นยำ หุ่นยนต์เครื่องเดียวสามารถยก เชื่อม พ่นสีและลำเลียงผลิตภัณฑ์ไปยังจุดต่าง ๆ ตามกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่หลาย ๆ ธุรกิจต้องเผชิญคือเรื่องค่าใช้จ่ายในการผลิต หากสามารถจ้างพนักงานได้หลายอัตราเพื่อมาทำงานหลาย ๆ อย่างในโรงงานผลิตได้ก็คงจะดี ถึงอย่างไรนั้นหุ่นยนต์เพียงตัวเดียวก็สามารถทำงานเหล่านี้ได้และยังมีความความแม่นยำอีกด้วย

  การเคลื่อนย้ายของหุ่นยนต์จากงานหนึ่งไปยังอีกงานก็สามารถช่วยลดเวลาการผลิตลงได้อีกเช่นกัน นอกจากนี้การใช้หุ่นยนต์ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายเรื่องเงินเดือน ประกัน และสวัสดิการที่ปกติแล้วต้องมีให้กับพนักงานอีกด้วย

  หุ่นยนต์ลดเวลาที่ใช้ในการผลิตดังนั้นจึงลดค่าใช้จ่ายในการผลิตไปด้วยอย่างที่เขาว่าไว้ว่าเวลาคือเงิน หุ่นยนต์สามารถทำงานได้เร็วกว่าและทำอย่างต่อเนื่องไม่เหมือนกับแรงงานมนุษย์ที่ต้องมีหยุดบ้างพัก หากเราให้หุ่นยนต์ทำงานในโรงงานผลิตก็จะสามารถประหยัดเวลาไปได้มาก และจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่ตามมาในการผลิตได้นั่นเอง

  ผลผลิตและการเติบโตทางธุรกิจจะได้รับผลกระทบอย่างมากหากขาดแรงงานที่มีทักษะ การจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพมาทำงานในด้านการผลิตนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินมาก ดังนั้นการขาดแคลนแรงงานที่มีประสบการณ์จะทำให้เกิดความล่าช้าซึ่งกระทบต่อการผลิตและการเติบโตโดยรวม

  ทางแก้ของปัญญานี้สามารถจัดการได้ด้วยแขนกลหุ่นยนต์ Universal collaborative robots ที่ถูกตั้งโปรแกรมให้จัดการกับทุกหน้าที่การผลิตของบริษัท

  หุ่นยนต์ได้รับการตั้งค่าอัตโนมัติให้ทำงานอย่างต่อเนื่องจึงเพิ่มการผลิตได้ หุ่นยนต์ไม่ต้องการวันหยุดหรือวันลา ไม่มีวันป่วยหรือบาดเจ็บและไม่เหน็ดเหนื่อย ดังนั้นจึงสามารถทำงานได้แบบไม่ต้องหยุดพัก

  ธุรกิจการผลิตที่ด้วยหุ่นยนต์ Universal robotic arms นั้นจะเข้ามาแทนที่เป้าหมายการผลิตเดิมที่มีและจะเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป

  และอีกหนึ่งเรื่องที่ชวนปวดหัวอย่างมากของธุรกิจการผลิตคือการจ้างแรงงานที่มีทักษะ หลายภาคส่วนขาดแรงงานที่มีทักษะและเป็นเรื่องยากถ้าจะหาพนักงานมาแทนคนที่ออกไป การขาดบุคลากรที่มีคุณภาพทำให้หน่วยงานการผลิตทั้งหน่วยชะงักได้ หุ่นยนต์สามารถใช้แทนที่ในตำแหน่งของแรงงานที่มีทักษะและทำงานได้แม่นยำกว่ามนุษย์ ส่งผลต่อการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้