• “Safety Door Switch” เลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสมงานของคุณ?

  อุปกรณ์ชื่อแปลกที่หลาย ๆ คนคงเดาได้ไม่ยากว่าหน้าที่การทำงานของมันนั้นคงเป็นสิ่งใดไปไม่ได้นอกเสียจากการล็อคประตูโดยที่มีวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง

  Guard Lock Safety Door Switches นี้เป็นอุปกรณ์สวิตซ์ที่ถูกนำมาใช้เพื่อการล็อคประตูในระบบงานเครื่องจักรเพื่อป้องกันไม่ให้มีใครหรือสิ่งใดสามารถเข้าไปในพื้นที่งานโดยบังเอิญในขณะที่เครื่องจักรกำลังเดินเครื่องทำงานอยู่ นั่นหมายความว่าหากอุปกรณ์ Guard Lock Safety Door Switch ถูกปลดล็อคและประตูเปิดออก เครื่องจักรจะไม่ทำงาน

  ฟังก์ชั่นการทำงานของ – Guard Lock Safety Door Switch

  สามารถแบ่งลักษณะการทำงานได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

  1. Mechanical lock Solenoid release

  ฟังก์ชั่นการทำงานของ Safety Door Switch รูปแบบนี้คือ เมื่อประตูถูกปิดลง ตัว Operation Key ที่ประตูจะถูกเสียบเข้าไปใน Safety Door Switch และล็อคในทันที Operation Key จะถูกปลดได้ก็ต่อเมื่อมีการจ่ายไฟให้กับ Solenoid

  ลักษณะการทำงาน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ

  –> Operation Key ถูกเสียบเข้าไปใน Safety Door Switch จนถึงตำแหน่ง Lock จากนั้นหน้าคอนแทค Safety จึงจะส่ง Output ออกมา

  –> แต่เมื่อมีสัญญาณ Lock release signal จาก Solenoid เข้ามาเพื่อปลดล็อค Operation Key หน้าคอนแทค Safety จะหยุดลงและส่ง Output ออกมา

  ฟังก์ชั่นการทำงานแบบ Mechanical Lock Solenoid release นี้นิยมนำไปใช้กับงานประเภทที่ประตูจะต้องปิดล็อคอยู่ตลอดเวลา หากต้องการเปิดประตูจะต้องกดปุ่มหรือส่งสัญญาณเพื่อเป็นการยืนยันให้ปลดล็อคประตูเท่านั้น !!!

  2. Solenoid lock Mechanical release

  ฟังก์ชั่นการทำงานของ Safety Door Switch รูปแบบนี้แม้ว่า Operation Key จะถูกเสียบเข้าไปใน Safety Door Switch แล้ว แต่ก็จะยังคงไม่ล็อคและหน้าคอนแทค Safety ก็จะยังไม่ส่ง Output ออกมาด้วยเช่นกัน

  Operation Key จะล็อคแค่ในขณะที่มีการจ่ายไฟให้กับ Solenoid และหน้าคอนแทค Safety จึงจะส่ง Output ออกมา

  ลักษณะการทำงาน แบ่งเป็น 2 ช่วงเหมือนกัน คือ

  –> เมื่อ Operation Key ถูกเสียบเข้าไปใน Safety Door Switch จนถึงตำแหน่ง Lock หน้าคอนแทค Safety จะยังไม่ส่ง Output ออกมาจนกว่าจะมีสัญญาณ Lock Signal ที่ส่งมาจากการจ่ายไฟที่ Solenoid ตัว Operation Key จึงจะถูกล็อคและหน้าคอนแทค Safety ก็จะส่ง Output ออกมา

  –> เมื่อไม่มีสัญญาณ Lock signal เข้ามาและมีการปลด Operation Key หน้าคอนแทค Safety จะหยุดส่ง Output ออกมา

  โหมดการทำงานของแบบ Solenoid lock Mechanical release ลักษณะนี้นิยมใช้ในงานประเภทที่ต้องการตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรโดยนำสัญญาณการทำงานของเครื่องจักรมาเป็นสัญญาณสั่งล็อค ด้วยเหตุนี้ประตูจะเปิดได้ต่อเมื่อเครื่องจักรหยุดทำงานลงแล้ว

  เรียบเรียงข้อมูล : ทีมวิศวกรผู้ชำนาญการบริษัท ต.ธีรกิจ ออโตเมชั่น จำกัด

Comments are closed.