• Omron – หุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตโนมัติ

  Omron Robotic Automation รุ่นใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตที่ต้องการความพิถีพิถันสูงสุดด้วย 5 คุณสมบัติหลัก…

  • การทำงาน

  รับประกันปริมาณงานโดยรวมด้วยการผสานกับเครื่องควบคุม Sysmac และหุ่นยนต์ VGR รุ่นใหม่

  • การจัดส่งที่รวดเร็ว

  จัดหาชิ้นส่วนในระยะเวลาอันรวดเร็วจาก 5 คลังสินค้าอัตโนมัติขนาดใหญ่

  • ความเรียบง่าย

  ลดระยะเวลาเริ่มต้นและการบำรุงรักษาด้วยซอฟต์แวร์แบบบูรณาการที่ควบคุมสายการผลิต

  • มีประสิทธิภาพ

  ข้อมูลการผลิตทั้งหมดที่มาจากหุ่นยนต์ ตัวควบคุมและเซนเซอร์จะถูกรวบรวม แบ่งปันและจัดการตามลำดับ เพื่อวัตถุประสงค์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

  • ยืดหยุ่นได้

  ระบบช่วยเหลือด้วยซอฟต์แวร์สร้างรหัสโปรแกรมใหม่ได้โดยอัตโนมัติ


  หุ่นยนต์อุตสาหกรรม – หุ่นยนต์สามตระกูลที่มีมากกว่า 100 แบบ!!

  Omron ได้นำเสนอโซลูชั่นหุ่นยนต์อัตโนมัติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานตั้งแต่การอำนวยความสะดวก การผลิตที่ทันสมัย ไปจนถึงกระบวนการปฏิบัติงานแบบแมนนวลโดยอาศัยหลากหลายอุปกรณ์ควบคุม และการรวมหุ่นยนต์เข้ากับระบบอัตโนมัติ

  1. ) หุ่นยนต์แบบแมงมุม
  2. ) หุ่นยนต์แขนกล
  3. ) หุ่นยนต์ SCARA

  หุ่นยนต์แบบแมงมุม (Parallel Robot)

  Hornet และ Quattro เป็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายแมงมุม มีความเร็วสูง เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร&เครื่องดื่ม ยา และบรรจุภัณฑ์ Quattro เป็นหุ่นยนต์ 4 แกนที่พร้อมด้วยความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกได้สูง และยังขึ้นชื่อในเรื่องความแม่นยำสูงอีกด้วย

  หุ่นยนต์แขนกล (Articulated Robot)

  ถูกจัดอยู่ในตระกูลหุ่นยนต์ 6 แกนของ Omron ซึ่งจะเหมาะสำหรับการใช้งานในรูปแบบการประกอบเครื่องกลที่ซับซ้อน การขนถ่ายวัสดุ การตรวจสอบ(หาสิ่งแปลกปลอม) และการบรรจุ

  หุ่นยนต์ SCARA

  หุ่นยนต์ตระกูล SCARA 4 แกนประสิทธิภาพสูงตระกูลนี้เหมาะสำหรับใช้งานประกอบเครื่องจักรที่ต้องอาศัยความแม่นยำ การขนถ่ายวัสดุ การบรรจุ และการขันสกรู