• ว่ากันด้วยเรื่อง…”Ethernet/IP”

  What –> คืออะไร??

  Ethernet Industrial Protocol หรือ EtherNet/IP คือรูปแบบของการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องจักรอย่างสากล เพื่อการสื่อสารและจัดการข้อมูลจำนวนมาก โดยมีความเร็วตั้งแต่ 10 Mbps ไปจนถึง 100 Mbps ข้อกำหนดการใช้ Protocol เป็นชั้น application layer ซึ่งเป็นที่นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานควบคุม

  .

  Why –> ทำไมถึงต้องใช้ Ethernet ??

  ในแต่ละปีที่ผ่านมา หลายสิ่งหลายอย่างได้ถูกคิดค้นและพัฒนาอยู่เรื่อยๆ เพื่อความก้าวหน้าและการแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าเดิม เช่นเดียวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเครื่องจักร ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอยู่เสมอ

  หลายต่อหลายแบรนด์ต่างก็ได้พัฒนาเครื่องจักรของตัวเองให้มีขีดความสามารถเหนือกว่าคู่แข่งแบรนด์อื่นๆ หรือมิฉะนั้นก็ให้มีคุณสมบัติด้านอื่นๆที่โดดเด่นกว่าด้วยโปรแกรมเฉพาะของตนเอง ตัวอย่างเช่น

  Brandsรูปแบบการเชื่อมต่อ
  OmronDeviceNet, ControlNet และ CompoNet
  Mitsubishi ElectricCC-Link
  Siemens และแบรนด์สัญชาติยุโรปอื่นๆProfibus

  ดังนั้น Ethernet/IP จึงมีขึ้นเพื่อการเชื่อมต่อ ถ่ายโอน และส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันได้ผ่านอินเตอร์เน็ตหรือสายLAN โดยไร้ซึ่งพรมแดน!! ซึ่งก็จะหมายความว่า ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใดก็ตามก็สามารถสื่อสารถึงกันได้ด้วยภาษาเดียวกัน คือ “Ethernet/IP”

  When –> Ethernet/IP เริ่มมีใช้กันตั้งแต่ตอนไหนนะ

  รายละเอียดทางเทคนิค

  EtherNet / IP จำแนก Node EtherNet เป็นประเภทอุปกรณ์ซึ่งมีข้อกำหนด ดังนี้

  • ถ่ายโอนข้อมูลพื้นฐาน I / O ผ่าน User Datagram Protocol (UDP)
  • การอัปโหลดและดาวน์โหลด พารามิเตอร์ โปรแกรม ผ่านTCP
  • มีการตรวจสอบแบบโพลไซด์วงจรและการเปลี่ยนแปลงสถานะผ่าน UDP
  • การสื่อสารจะมีรูปแบบหนึ่งต่อหนึ่ง One-to-one ( unicast ), หนึ่งต่อหลาย ( multicast ) ผ่านทาง IP
  • EtherNet / IP ใช้ประโยชน์จากหมายเลขพอร์ต TCP 44818 สำหรับการส่งข้อความอย่างชัดเจนและหมายเลขพอร์ต UDP 2222 สำหรับการส่งมูล