• กระแสระบบ Automation ภายหลังวิกฤต Covid-19

  แน่นอนว่าหากวันนี้ไม่มีวิกฤตการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 เกิดขึ้น เทคโนโลยีระบบ Automation ก็คงเป็นเรื่องดีที่ยังไกลตัวคนทั่วไปมาก สำหรับผู้ประกอบการบางท่านอาจเห็นว่าสิ่งนี้เป็นการลงทุนที่ฟุ่มเฟือยเกินไปเสียด้วยซ้ำ

  แต่ภายหลังจากที่วิกฤตนี้เกิดขึ้นและกินระยะเวลามาเนิ่นนาน เราจึงต้องกลับมาคิดใหม่สาเหตุเพราะระบบ Automation แท้จริงแล้วไม่ได้ไร้ประโยชน์หรือไม่มีความจำอย่างที่เราคิดอีกต่อไป และโลกหลังจากวิกฤตนี้ผ่านพ้นไป จะมีการนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติต่างๆ นี้มาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั้งด้านธุรกิจและในภาคส่วนต่างๆ และที่สำคัญเลยคืออุตสาหกรรมการผลิตก็สนใจหันมาลงทุนในเรื่องนี้กันมากขึ้น จากการตัดสินใจกันอย่างไม่ลังเลอีกต่อไปเพราะเทคโนโลยีนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีประโยชน์อย่างมาก

  ระบบ Automation คืออะไร?

  ระบบ Automation คือ ระบบควบคุมอัตโนมัติที่สามารถเริ่มต้นการทำงานได้เองผ่านการรันโปรแกรมที่ถูกวางไว้ เพื่อช่วยเราควบคุม สั่งงาน หรือรับคำสั่งงานต่างๆ รวมถึงกำหนดการทำงานของระบบควบคุมอัตโนมัติให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้มากที่สุด

  ระบบ Automation กับประเทศมหาอำนาจอย่าง “จีน

  แม้แต่ในประเทศจีนที่มีจำนวนแรงงานมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลกก็ยังเกิดกระแสการใช้งานหุ่นยนต์อัตโนมัติขึ้นเป็นจำนวนมาก เรื่องนี้ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะการแข่งขันที่กำลังเปลี่ยนไป และหากองค์กรไม่มีการปรับตัวจะทำให้เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้นจำนวนมากซึ่งไม่เป็นผลดีทั้งต่อแรงงาน ผู้ผลิต และ GDP อย่างแน่นอน

  บทบาทแรงงานแห่งยุคอัตโนมัติ

  1. ต้องเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับระบบ Automation – การเลือกใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานที่มีความเสี่ยงสูงร่วมกับการใช้แรงงานมนุษย์ นับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีในงานอุตสาหกรรม การพัฒนาแรงงานคนให้เป็นแรงงานฝีมือดีที่สามารถทำงานร่วมกับระบบได้จึงเท่ากับเป็นกุญแจสำคัญ

  2. แรงงานต้องมีความเชี่ยวชาญพิเศษ – เพราะการทำงานบางรูปแบบไม่สามารถนำระบบ Automation เข้ามาแทนที่ได้ภายใต้เงื่อนไขที่ซับซ้อนเจาะจง เช่น ส่วนประกอบของอาหารที่มีความแปรปรวนสูง ไม่ว่าจะเป็นความชื้น แบคทีเรีย อุณหภูมิ โดยมนุษย์สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าในกระบวนการผลิตเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็วกว่า

  3. สุดยอดแรงงานฝีมือ – แน่นอนว่าสุดยอดแรงงานที่ทำได้ทุกอย่างได้ด้วยตัวเองย่อมเพิ่มมูลค่าของทั้งตัวเองและผลงานได้เป็นอย่างดี ความเจ๋งนี้จะเกิดได้จากความพยายามและการสั่งสมประสบการณ์มาเป็นเวลานานจนกระทั่งบ่มเพาะความสามารถในด้านนั้นๆ ให้ผลิดอกออกผลเป็นสุดยอดผลงาน หนึ่งในกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ คือ แนวคิด One Man One Engine ของ Mercedes-Benz (AMG) ในการผลิตเครื่องยนต์รุ่นพิเศษด้วยมือของวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง โดยวิศวกรจะเป็นผู้ประกอบทุกชิ้นส่วนของเครื่องยนต์รวมถึงการตรวจสอบต่างๆ ด้วยตัวเองจนกระทั่งขั้นตอนสุดท้าย คือ ปิดลายเซ็นของตนเองลงบนเครื่องยนต์

  แล้วทำไมระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีจึงดึงดูดผู้ผลิต ?

  • เพราะ… ต้องการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

  การขาดแคลนแรงงานเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงต่อความสำเร็จของอุตสาหกรรมการผลิต ปัจจุบันในบางพื้นที่บนโลกเรานี้กำลังประสบกับปัญหาพนักงานเริ่มเข้าสู่วัยเกษียณและไม่มีแรงงานคนอายุน้อยเข้าหมุนเวียนเข้ามาแทนที่ ส่งผลให้มีคนไม่เพียงพอที่จะเติมชั่วโมงทำงานเพื่อให้ได้การผลิตในจำนวนมากพอและมีประสิทธิภาพ คนงานที่มีอายุมากแล้วอาจไม่สามารถทำงานที่หนักหน่วง ซ้ำซาก หรือใช้เครื่องจักรกลได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่เคยทำมา

  ในพื้นที่ที่มีแรงงานมนุษย์ไม่เพียงพอ ระบบอัตโนมัติสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ตัวอย่างเช่น การติดตั้งใช้งานหุ่นยนต์โคบอท และเนื่องจากหุ่นยนต์โคบอทและมนุษย์สามารถทำงานในพื้นที่เดียวกันได้อย่างปลอดภัย บริษัทต่างๆ จึงสามารถกลับมามุ่งเน้นการเสริมขีดความสามารถที่มีอยู่ของพนักงาน เพราะหุ่นยนต์อัตโนมัติสามารถเข้าควบคุมงานซ้ำซากและอันตรายได้ และให้แรงงานมนุษย์ดูแลในงานที่มีมูลค่าสูงกว่าแทน

  • เพราะ… ต้องการเพิ่มการผลิต

  ระบบอัตโนมัติสามารถช่วยบริษัทต่างๆ ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตซึ่งนำไปสู่การเพิ่มจำนวนการผลิตและคุณภาพที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนการประกอบ, การเชื่อม, การขัด, การตรวจสอบ, หรืองานอื่นๆ หุ่นยนต์โคบอทจะทำงานอย่างรวดเร็ว สม่ำเสมอ และเชื่อถือได้ซึ่งต่างจากแรงงานมนุษย์ หุ่นยนต์ในการผลิตสามารถทำงานได้ตลอดเวลา 365 วันต่อปี ทำให้ บริษัทต่าง ๆ สามารถเพิ่มผลผลิตได้โดยเพิ่มชั่วโมงการทำงานให้มากขึ้น และปิดงานได้ไวยิ่งขึ้นอีกด้วย

  • เพราะ ต้องการลดต้นทุนระยะยาว

  ประโยชน์หลักของระบบอัตโนมัติก็คือต้นทุนการผลิตที่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เกิดวัสดุสิ้นเปลืองน้อยลง นอกจากนี้เมื่อหุ่นยนต์เข้ารับภารกิจที่เป็นอันตรายแทนแรงงานมนุษย์ก็ทำให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบาดเจ็บในที่ทำงานก็ลดน้อยลงด้วย

  • เพราะ ต้องการปรับปรุงคุณภาพ

  เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สามารถรับประกันคุณภาพที่แรงงานมนุษย์เทียบไม่ได้ แม้แต่ในแรงงานมนุษย์ที่มีประสบการณ์และแม่นยำที่สุดก็ยังมีโอกาสทำงานผิดพลาดได้ เช่น การขันสกรูแน่นเกินไปหรือไม่ตรงแนว หรือการไม่สามารถใช้สีเคลือบบนพื้นผิวขนาดใหญ่ได้ ซึ่งในทุกกรณีที่กล่าวมานี้ ระบบอัตโนมัติสามารถจัดการและ ช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจขึ้นได้อย่างมาก