• ตลาดหุ่นยนต์จีน โตขึ้น 33% !!!

  ภาพอนาคตของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในประเทศจีนยังคงเป็นไปในเชิงบวกแม้จะผ่านเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะในภาคการผลิต การบริการ และการดูแลสุขภาพ

  จากรายงานใหม่ของบริษัท YCP Solidiance เรื่องไวรัสโควิด-19 มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมหุ่นยนต์จีนอย่างไร ? ชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ที่มีมูลค่า 8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯนั้นแสดงให้เห็นถึงการคาดการณ์การเติบโตเชิงบวกในระยะยาวที่เน้นเรื่องหุ่นยนต์อัตโนมัติและการใช้งานที่เป็นประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

  ในส่วนภาคการลงทุนในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2563 การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดการหดตัวของการลงทุนอยู่ระหว่าง 50 – 57 % เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จึงก่อให้เกิดความยากลำบากในสถานการณ์การจัดหาเงินทุนทั้งในจีนและทั่วโลก แม้ว่าจำนวนการตกลงทางธุรกิจและปริมาณการซื้อขายจะลดลงไป แต่โดยรวมแล้วคาดว่าสถานการณ์การลงทุนจะดีขึ้นในช่วงปี 63 ที่เหลือนี้และช่วงต่อ ๆ ไป

  ในส่วนภาคหุ่นยนต์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมช่วยให้การทำงานอัตโนมัติในแผนกประกอบในโรงงานที่ประเทศจีนมีสัดส่วนเป็น 36 % ของการติดตั้งใช้งานใหม่ทั่วโลก

  เห็นได้ว่าหุ่นยนต์บริการมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในบรรดาทุกภาคส่วนด้วยจำนวน 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯในปี พ.ศ.2562 สูงกว่าปีที่ผ่านมา 33 %

  ส่วนภาคหุ่นยนต์ “บริการพิเศษ” รวมไปถึงโดรนและหุ่นยนต์กู้ภัยในสถานการณ์เสี่ยงอันตรายนั้น คาดว่าจะได้ส่วนแบ่งการตลาดถึง 910 ล้านเหรียญสหรัฐฯในปีพ.ศ. 2563 และขยายตัวในอัตราคงที่ขึ้นไปเรื่อยๆ

  ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 และแนวทางของหุ่นยนต์ของจีน

  อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของจีนได้ประโยชน์จากการแพร่ระบาดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยแนวทางหลักดังนี้

  1. แนวทางของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม : อุปสงค์ในระยะสั้นจะเบาบางลงจากการที่โรงงานตึงตัวกระแสเงินสดไว้ แต่ในระยะยาวจะมีการเติบโตในเชิงบวก
  2. แม้ว่าจะได้รับผลกระทบในทางลบจากไวรัสโควิด-19 แต่ภาคส่วนนี้ก็ยังได้รับความต้องการเรื่องระบบอัตโนมัติมากขึ้นเช่นกัน เนื่องด้วยบรรยากาศทางธุรกิจที่สูงขึ้นส่งผลให้อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีเกิน 21 เปอร์เซ็นต์ในระหว่างปี พ.ศ.2557 – 2562
  3. หุ่นยนต์บริการและหุ่นยนต์บริการพิเศษ : มีการเติบโตในเชิงบวกจากความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะลดการติดต่อกันของมนุษย์และความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพ

  การเพิ่มขึ้นของหุ่นยนต์บริการและโดรนในพื้นที่สาธารณะเป็นที่คาดหวังเป็นอย่างมากสำหรับการสังเกตการณ์ขนาดฝูงชน ตรวจวัดอุณหภูมิ หรือแม้กระทั่งการเป็นหุ่นยนต์บริกรและหุ่นยนต์ส่งของ

  บริษัท YCP Solidiance กล่าวว่าหนทางแก้ไขรับมือของหุ่นยนต์ เครื่องมือออนไลน์เพื่อการทำงานร่วมกัน และระบบติดตามและตรวจค้นจะยังคงมีอยู่จากความกังวลในการรักษาความสะอาดที่เพิ่มสูงขึ้น ก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ในทุกด้าน นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้แนะนำ “หลักการเรียนรู้” สำหรับภาคการผลิต การดูแลสุขภาพ และการบริการ

  บริษัทสตาร์ทอัพในปัจจุบันนี้ควรใช้โอกาสการระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้เป็นประโยชน์ในการเป็นคันเร่งสู่การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ จากการประยุกต์ใช้กลยุทธที่สำคัญ 3 ข้อดังต่อไปนี้

  • ใช้กลยุทธลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการจำแนกรายได้รูปแบบใหม่ ๆ และตรึงลูกค้าไว้ด้วยทรัพยากรที่มี
  • รวดเร็ว ว่องไวต่อโอกาสที่จะสร้างร่วมกันกับบริษัทอื่น ๆ
  • รับผิดชอบต่อสังคม

Comments are closed.