• Panel Solution -[Part 1]-

  ในโรงงานอุตสาหกรรม สิ่งสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นเบื้องหลังการทำงานของเครื่องจักรและระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ มักถูกติดตั้งไว้ภายในตู้ควบคุมเครื่องจักร อาทิเช่น รีเลย์(Relay), Timer, Counter, Power Supply, PLC เป็นต้น

  บริษัท OMRON เองก็ได้ออกแบบและผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องออกมาจำหน่ายมากกว่า 700 รายการ “Panel Solution” นี้เกิดขึ้นได้จากการรับเอาปัญหาที่พบจากผู้ใช้งาน แล้วจึงนำมาหาทางแก้ไขด้วยการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะตอบโจทย์การใช้งานลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

  สินค้า Panel Solution ต่างๆ จะถูกออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัดและเหมาะสม (ความบางและความลึกของอุปกรณ์) อีกทั้งยังมีทางเลือกในการต่อสายแบบ “Push-in” ที่ทำการติดตั้งใช้งานสามารถทำได้ง่าย รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

  –[ ข้อดีของการใช้งาน Panel Solution ]–

  ขนาดอุปกรณ์เล็กลงกว่า 20%

  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
  • เพิ่มพื้นที่ว่างบริเวณโดยรอบตู้

  พื้นที่ภายในเพิ่มขึ้นถึง 50%

  • เกิดความยืดหยุ่นทางการออกแบบตู้ และยังรองรับการต่อขยายเพิ่มเติมในอนาคตได้ด้วยเมื่อเปลี่ยนมาใช้สินค้าในกลุ่ม Slim และ Short body

  ลดพื้นที่สูญเปล่าโดยรอบลงได้ถึง 20%

  • การเข้าสายไฟอยู่ในระยะที่ใกล้เคียงกัน ลดปัญหาสายไฟพันกันยุ่งเหยิง
  • ยังเป็นการใช้พื้นที่ภายในตู้ได้อย่างเต็มที่

  การระบายความร้อนที่ดียิ่งขึ้น

  • ด้วยขนาดที่ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมใกล้เคียงกัน จึงสามารถลดจุดสะสมความร้อนและส่งผลต่ออายุการใช้งานสินค้าให้ได้นานยิ่งขึ้น

  ง่ายกว่าด้วย “Push-in Terminal”

  • การเข้าสายสามารถทำได้สะดวกและรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องใช้การขันน็อตอีกต่อไป และยังถูกออกแบบมาให้สามารถทนต่อการสั่นสะเทือนด้วย
Comments are closed.