• [ FLOATLESS SWITCHES ] – คืออะไร ? ใช้ทำอะไรหว่า ?

  ทราบกันหรือไม่คะว่า หากเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการควบคุมระดับน้ำ ห้องน้ำถือเป็นตัวอย่างจากชีวิตประจำวันที่ดีเลยทีเดียว โดยอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการควบคุมระดับน้ำในห้องน้ำหรือในโถสุขภัณฑ์ก็คงไม่สิ่งอื่นใดได้นอกเสียจาก “ลูกลอย” วิธีการนี้จัดว่าเป็นวิธีอย่างง่ายที่ใช้ต้นทุนต่ำ ประหยัดพลังงาน และ ทำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้า

  อย่างไรก็ตามวิธีนี้ก็ยังถือว่ามีข้อผิดพลาดอยู่ เช่น ลูกลอยอาจเกิดความเสียหาย ชิ้นส่วนกลไกบางจุดอาจเกิดการสึกกร่อนจากการใช้งานเป็นเวลานาน หรือแม้กระทั่งความยาวของแขนลูกลอยที่อาจไม่พอดีกับภาชนะเป็นต้น

  ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาการควบคุมระดับน้ำ โดยการปรับมาใช้การควบคุมด้วยไฟฟ้าแทน ด้วยวิธีการนี้เอง ชิ้นส่วนต่างๆก็สามารถยืดอายุการทำงานได้นานยิ่งขึ้นเนื่องจากไม่มีการเคลื่อนที่ใดๆอีกต่อไป

  เมื่อเปรียบเทียบการควบคุมระดับน้ำด้วยระบบไฟฟ้ากับวิธีการอื่นๆแล้ว การควบคุมแบบ Float less level จึงถือเป็นวิธีการที่มีเสถียรภาพและต้นทุนต่ำที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น ในโรงงานผลิตอาหาร, โรงงานเหล็ก, โรงงานบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

  FLOATLESS SWITCHES

  เป็นอุปกรณ์ควบคุมระดับของเหลว โดยใช้แท่งอิเล็คโทรดเป็นตัวตรวจจับระดับของเหลวแล้วจึงส่งสัญญาณให้ตัวควบคุมระดับของเหลว เพื่อสั่งการเปิด-ปิดมอเตอร์ปั้มน้ำ

  ในระบบ 1 ควบคุมของเหลว ประกอบไปด้วย..

  1. ตัวควบคุม (Controller) และชุดรีเลย์
  2. แท่งอิเล็คโทรด (Electrode)
  3. ตัวยึดแท่งอิเล็คโทรด (Electrode holder)
  4. ตัวกันไม่ให้แท่งอิเล็คโทรดสัมผัสกัน (Separator)
  5. Connecting nut (น็อตต่อเชื่อม), Lock nut (น็อคล็อก) และ Spring washer (แหวนรองน็อต) ใช้สำหรับการต่อแท่งอิเล็คโทรด 2 แท่งเข้าด้วยกัน

  หลักการทำงานของ

  << Float less switch >>

  การสั่งการเปิด-ปิดปั๊มน้ำ