อุปกรณ์เสริม (รุ่นโลหะ)

อุปกรณ์เสริม (รุ่นโลหะ)
สำหรับสวิตซ์ปุ่มกดและไพลอตแลมป์ : 22.5 มม.

ส่วนหัวไม่รวมคอนแทคบล๊อกและฐานปุ่ม
รายละเอียดรหัสสินค้าจำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น)ภาพผลิตภัณฑ์
ไพลอตแลมป์RB2-BV0120
ไพลอตแลมป์RB2-BV0320
ไพลอตแลมป์RB2-BV0420
ไพลอตแลมป์RB2-BV0520
ไพลอตแลมป์RB2-BV0620
ไพลอตแลมป์RB2-BV0720
สวิตซ์ปุ่มกดแบบหัวเรียบRB2-BA120
สวิตซ์ปุ่มกดแบบหัวเรียบRB2-BA220
สวิตซ์ปุ่มกดแบบหัวเรียบRB2-BA320
สวิตซ์ปุ่มกดแบบหัวเรียบRB2-BA420
สวิตซ์ปุ่มกดแบบหัวเรียบRB2-BA520
สวิตซ์ปุ่มกดแบบหัวเรียบRB2-BA620
สวิตซ์ปุ่มกดหัวนูนRB2-BL120
สวิตซ์ปุ่มกดหัวนูนRB2-BL220
สวิตซ์ปุ่มกดหัวนูนRB2-BL320
สวิตซ์ปุ่มกดหัวนูนRB2-BL420
สวิตซ์ปุ่มกดหัวนูนRB2-BL520
สวิตซ์ปุ่มกดหัวนูนRB2-BL620
สวิตซ์ปุ่มกดดอกเห็ด ( สปริงรีเทิร์น )RB2-BC28
สวิตซ์ปุ่มกดดอกเห็ด ( สปริงรีเทิร์น )RB2-BC38
สวิตซ์ปุ่มกดดอกเห็ด ( สปริงรีเทิร์น )RB2-BC48
สวิตซ์ปุ่มกดดอกเห็ด ( สปริงรีเทิร์น )RB2-BC58
สวิตซ์ปุ่มกดดอกเห็ด ( สปริงรีเทิร์น )RB2-BC68
สวิตซ์ปุ่มกดดอกเห็ด (กดล็อค) Ø 30 มม.RB2-BS4410
สวิตซ์ปุ่มกดดอกเห็ด (กดล็อค) Ø 40 มม.RB2-BS548
สวิตซ์ปุ่มกดดอกเห็ด (กดล็อค) Ø 60 มม.RB2-BS645
สวิตซ์ปุ่มบิดดอกเห็ดแบบมีแลมป์ 2 ทาง Momentary 2 ทาง บิดค้างRCB2-BW438
สวิตซ์ปุ่มบิดดอกเห็ดแบบมีแลมป์ 2 ทาง Momentary 2 ทาง บิดค้างRCB2-BW448
สวิตซ์ปุ่มบิดดอกเห็ดแบบมีแลมป์ 2 ทาง Momentary 2 ทาง บิดค้างRCB2-BW648
สวิตซ์ปุ่มบิดดอกเห็ดแบบมีแลมป์ 2 ทาง Momentary 2 ทาง บิดค้างRCB2-BW638
สวิตซ์ปุ่มกดหุ้มยางRB2-BP220
สวิตซ์ปุ่มกดหุ้มยางRB2-BP320
สวิตซ์ปุ่มกดหุ้มยางRB2-BP420
สวิตซ์ปุ่มกดหุ้มยางRB2-BP520
สวิตซ์ปุ่มกดหุ้มยางRB2-BP620
สวิตซ์ปุ่มกดคู่ไม่มีแลมป์RB2-BA8710
สวิตซปุ่มกดคู่พร้อมแลมป์RB2-BW910
สวิตซ์ปุ่มกดหัวเรียบแบบมีแลมป์RB2-BW3310
สวิตซ์ปุ่มกดหัวเรียบแบบมีแลมป์RB2-BW3410
สวิตซ์ปุ่มกดหัวเรียบแบบมีแลมป์RB2-BW3510
สวิตซ์ปุ่มกดหัวเรียบแบบมีแลมป์RB2-BW3610
สวิตซ์ปุ่มกดหัวเรียบแบบมีแลมป์RB2-BW3710
สวิตซ์ปุ่มกดหัวนูนแบบมีแลมป์RB2-BW1310
สวิตซ์ปุ่มกดหัวนูนแบบมีแลมป์RB2-BW1410
สวิตซ์ปุ่มกดหัวนูนแบบมีแลมป์RB2-BW1510
สวิตซ์ปุ่มกดหัวนูนแบบมีแลมป์RB2-BW1610
สวิตซ์ปุ่มกดหัวนูนแบบมีแลมป์RB2-BW1710
สวิตซ์เลือก 2 ทางมีแลมป์ (กดล็อค)RB2-BK12310
สวิตซ์เลือก 2 ทางมีแลมป์ (กดล็อค)RB2-BK12410
สวิตซ์เลือก 2 ทางมีแลมป์ (กดล็อค)RB2-BK12510
สวิตซ์เลือก 3 ทางมีแลมป์ (กดล็อค)RB2-BK13310
สวิตซ์เลือก 3 ทางมีแลมป์ (กดล็อค)RB2-BK13410
สวิตซ์เลือก 3 ทางมีแลมป์ (กดล็อค)RB2-BK13510
ส่วนหัว LED ไพลอตแลมป์นีออน/สวิตซ์ปุ่มกดไม่รวมคอนแทคบล๊อกและฐานปุ่ม
รายละเอียดรหัสสินค้าจำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น)ภาพผลิตภัณฑ์
ไพลอตแลมป์ LEDRB2-BVL0320
ไพลอตแลมป์ LEDRB2-BVL0420
ไพลอตแลมป์ LEDRB2-BVL0520
ไพลอตแลมป์ LEDRB2-BVL0620
สวิตซ์ปุ่มกดหัวเรียบ LED แบบมีแลมป์RB2-BWL3310
สวิตซ์ปุ่มกดหัวเรียบ LED แบบมีแลมป์RB2-BWL3410
สวิตซ์ปุ่มกดหัวเรียบ LED แบบมีแลมป์RB2-BWL3510
สวิตซ์ปุ่มกดหัวเรียบ LED แบบมีแลมป์RB2-BWL3610
สวิตซ์ปุ่มกดหัวนูน LED แบบมีแลมป์BR2-BWL1310
สวิตซ์ปุ่มกดหัวนูน LED แบบมีแลมป์BR2-BWL1410
สวิตซ์ปุ่มกดหัวนูน LED แบบมีแลมป์BR2-BWL1510
สวิตซ์ปุ่มกดหัวนูน LED แบบมีแลมป์BR2-BWL1610
ส่วนหัวไม่รวมคอนแทคบล๊อกและฐานปุ่ม
รายละเอียดรหัสสินค้ารุปแบบปุ่มบิดภาพผลิตภัณฑ์
สวิตซ์เลือก 2 ทาง (บิดค้าง)RB2-BD2มาตรฐาน
สวิตซ์เลือก 2 ทาง (บิดค้าง)RB2-BJ2ยาว
สวิตซ์เลือก 2 ทาง (สปริงรีเทิร์น)RB2-BDR2มาตรฐาน
สวิตซ์เลือก 2 ทาง (บิดค้าง)RB2-BJR2ยาว
สวิตซ์เลือก 3 ทาง บิดค้าง (ตำแหน่งกลางเป็น ' ปิด ' )RB2-BD3มาตรฐาน
สวิตซ์เลือก 3 ทาง บิดค้าง (ตำแหน่งกลางเป็น ' ปิด ' )RB2-BJ3ยาว
สวิตซ์เลือก 3 ทาง สปริงรีเทิร์น (ตำแหน่งกลางเป็น ' ปิด ' )RB2-BDR3มาตรฐาน
สวิตซ์เลือก 3 ทาง (บิดค้าง)RB2-BJR3ยาว
สวิตซ์เลือก 2 ทาง (บิดค้าง)RB2-BG1ถอดกุญแจได้ในตำแหน่งบิดซ้าย
สวิตซ์เลือก 2 ทาง (บิดค้าง)RB2-BG4ถอดกุญแจได้ทั้งสองตำแหน่ง
สวิตซ์เลือก 2 ทาง (บิดค้าง)RB2-BG02ถอดกุญแจได้ในตำแหน่งบิดขวา
สวิตซ์เลือก 2 ทาง (สปริงรีเทิร์น,บิดค้าง)RB2-BG6ถอดกุญแจได้ในตำแหน่งบิดซ้าย
สวิตซ์เลือก 3 ทาง (บิดค้าง)RB2-BG3ถอดกุญแจได้ในตำแหน่งกลาง
สวิตซ์เลือก 3 ทาง (บิดค้าง)RB2-BG8ถอดกุญแจได้ทุกตำแหน่ง
สวิตซ์เลือก 3 ทาง (บิดค้าง)RB2-BG5ถอดถุญแจได้ตำแหน่งบิดซ้ายและบิดขวา
สวิตซ์เลือก 3 ทาง (บิดค้าง)RB2-BG9ถอดกุญแจได้ในตำแหน่งบิดซ้าย
สวิตซ์เลือก 3 ทาง (บิดค้าง)RB2-BG09ถอดกุญแจได้ในตำแหน่งบิดขวา
สวิตซ์เลือก 3 ทาง (สปริงรีเทิร์นจากทั้งสองด้าน)RB2-BG7ถอดกุญแจได้ในตำแหน่งกลาง
ปุ่มบิดหัวดอกเห็ดพร้อมกุญแจ (บิดค้าง)RB2-BS14ถอดกุญแจได้ทั้งสองตำแหน่ง
ชุดฐานปุ่มพร้อมคอนแทคบล๊อก สกรู และ ชุดต่อยึดสายไฟ
รายละเอียดรหัสสินค้าชนิดของหน้าสัมผัสจำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น)ภาพผลิตภัณฑ์
ชนิดของหน้าสัมผัส สวิตซ์ปุ่มกด ซีเล็คเตอร์สวิตซ์ และ กุญแจRB2-BZ101NO20
ชนิดของหน้าสัมผัส สวิตซ์ปุ่มกด ซีเล็คเตอร์สวิตซ์ และ กุญแจRB2-BZ102NC20
ชนิดของหน้าสัมผัส สวิตซ์ปุ่มกด ซีเล็คเตอร์สวิตซ์ และ กุญแจRB2-BZ103NO+NO10
ชนิดของหน้าสัมผัส สวิตซ์ปุ่มกด ซีเล็คเตอร์สวิตซ์ และ กุญแจRB2-BZ104NC+NC10
ชนิดของหน้าสัมผัส สวิตซ์ปุ่มกด ซีเล็คเตอร์สวิตซ์ และ กุญแจRB2-BZ105NO+NC10
รายละเอียดรหัสสินค้าจำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น)ภาพผลิตภัณฑ์
หลอดไส้ (BA9S) 130V, 48V, 24V, 12V และ 6V (สูงสุด 2.6W)RL1-CF20
หลอดนีออน (BA9S) 415V, 380V, 220VRL1-CN20
ชุดเลนส์ครอบ (ด้านในหนึ่งตัวและด้านนอกหนึ่งตัว) สำหรับไพล๊อตแลมป์RB2-BV00 *10
ชุดเลนส์ครอบสำหรับไพล๊อตแลมป์แบบ LED และนีออน (ไม่มีเลนส์ด้านใน)RB2-BVL00 *10
ชุดเลนส์ครอบ (ด้านในหนึ่งตัวและด้านนอกหนึ่งตัว) สำหรับสวิตซ์กดแบบมีแลมป์RB2-BW00 *10
ชุดเลนส์ครอบสำหรับสำหรับสวิตซ์กดแบบมีแลมป์แบบ LED และนีออน (ไม่มีเลนส์ด้านใน)RB2-BWL00*10
ฝาครอบซิลิคอนเหมาะสำหรับ สวิตซ์ปุ่มกดหุ้มยางRB2BP0010
ฝาครอบซิลิคอนเหมาะสำหรับ สวิตซ์ปุ่มกดหัวเรียบRC-S10
ฝาครอบซิลิคอนเหมาะสำหรับ สวิตซ์ปุ่มกดแบบมีแลมป์RC-L10
อะแดปเตอร์แปลงจาก Ø 30.5 มม เป็น Ø 22.5 มม. RB2-BZ4110
ป้ายแสดงตำแหน่งสวิตซ์ (On,Off,Start,Stop,Slow,Fast,Forward,Reverse,Up,Down,Open,Close,Auto,Auto-O-Hand,Auto-Hand,Reset,Inch)RB2-BYN10
ชุดฐานปุ่มพร้อมสกรูยึด (เคลื่อนผิว) สำหรับประกอบเป็นชุดอุปกรณ์ต่างๆRB2-B *20
ป้ายข้อมูลสีเหลือง (PVC) Ø 60มม.RB2-PY933010
ป้ายหยุดฉุกเฉิน Ø 90 มม.RB2-PY833010
รหัสสี
รหัสสี1234567
สีของสวิตซ์สั่งงานขาวดำเขียวแดงเหลืองน้ำเงิน-
สีของเลนส์ขาว-เขียวแดงเหลืองน้ำเงินใส
ชุดฐานสำหรับสวิตซ์ปุ่มกดและสวิตซ์เลือกแลมป์แบบมีหรือไม่มีคอนแทคบล๊อก
รายละเอียดรหัสสินค้าจำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น)ภาพผลิตภัณฑ์
มีวงจรหลอด LED ในตัว 220 V ไม่มีคอนแทคบล็อกRB2-BWL7110
มีวงจรหลอด LED ในตัว 220 V ไม่มีคอนแทคบล็อกRB2-BWL7210
มีวงจรหลอด LED ในตัว 220 V ไม่มีคอนแทคบล็อกRB2-BWL7310
มีวงจรหลอด LED ในตัว 220 V ไม่มีคอนแทคบล็อกRB2-BWL7410
มีวงจรหลอด LED ในตัว 220 V ไม่มีคอนแทคบล็อกRB2-BWL7510
มีวงจรหลอด LED ในตัว 220 V ไม่มีคอนแทคบล็อกRB2-BWL7610
มีวงจรหลอด LED ในตัว 220 V ไม่มีคอนแทคบล็อกRB2-BWL7710
ข้อความมาตรฐานรหัส
Start2303
Stop2304
Forward2305
Reverse2306
Up2307
Down 2308
On2311
Off2312
Open2313
Close2314
Auto2315
Hand2316
Reset2323
Inch2321
Slow2327
Fast2328
Auto-Hand2364
Auto-O-Hand2385
ชุดควบคุม (สำเร็จรูป)
ชุดควบคุมประกอบสำเร็จ – มีฟังก์ชั่นเริ่มและหยุดการทำงาน
รุ่นพลาสติก สวิตซ์ปุ่มกดสปริงรีเทิร์น
รายละเอียดรายละเอียดสีข้อความบนอุปกรณ์รหัสสินค้าภาพผลิตภัณฑ์
ปุ่มกดแบบ หัวเรียบ 1 ปุ่มNO31RC 1P 102
ปุ่มกดแบบ หัวเรียบ 1 ปุ่มNO3StartRC 1P 103
ปุ่มกดแบบ หัวเรียบ 1 ปุ่ม NC40RC 1P 112
ปุ่มกดแบบ หัวเรียบ 1 ปุ่ม NC4StopRC 1P 114
ปุ่มกดแบบค้างในตำแหน่งNC4StopRC 1PBS542
ปุ่มกดแบบค้างในตำแหน่งNC4StopRC 1PYBS542
สวิตซ์กุญแจดอกเห็ดNC4StopRC 1PBS142
สวิตซ์กุญแจดอกเห็ดNC4StopRC 1PYBS142
ปุ่มกดแบบหัวเรียบ 2 ปุ่มNO+NC31RC 2P 213
ปุ่มกดแบบหัวเรียบ 2 ปุ่มNO+NC40RC 2P 213
ปุ่มกดแบบหัวเรียบ 2 ปุ่มNO+NC3StartRC 2P 215
ปุ่มกดแบบหัวเรียบ 2 ปุ่มNO+NC4StopRC 2P 215
ชุดควบคุมสำหรับลูกค้าประกอบเอง
กล่องพลาสติกเปล่า
รายละเอียด ฝารายละเอียด ฐานจำนวนสวิตซ์รหัสสินค้าภาพผลิตภัณฑ์
เหลือง1RC-1PY
เทาดำ1RC-1P
เทาดำ2RC-2P
เทาดำ3RC-3P
เทาดำ4RC-4P
(Visited 204 times, 1 visits today)
อุปกรณ์เสริม (รุ่นโลหะ)